Derito.be > Copyright

Copyright

In beginsel mag geen enkele tekst of afbeelding die op http://www.derito.be/ dan wel een van haar sub-pagina's voorkomt zonder voorafgaande toestemming van Derito worden overgenomen of gereproduceerd op welk medium dan ook.

De enige uitzonderingen op deze regel worden gevormd door:
> Het afdrukken van één of meer pagina's voor eigen gebruik.
> Het opnemen van een link naar Derito op uw eigen website. Hiervoor mogen de logo's van Derito worden gebruikt via een direkte verwijzing naar bestanden op de Derito site.

Site ontwerp

Naast de teksten en afbeeldingen valt ook het site ontwerp van de Derito website onder het auteursrecht. Dit betekent dat het onder andere niet is toegestaan om stylesheets, javascripts, en html-files op enigerlei wijze te kopieren voor hergebruik op andere locaties. Ook het Derito kleurenpalet en de algemene layout van de pagina's vallen onder het auteursrecht.

Rechten van derden

Op deze site komen afbeeldingen voor die onder het beeldrecht van derden vallen. Deze beelden zijn te herkennen aan de copyright-vermelding in de bijschriften die zichtbaar worden wanneer de cursor boven de afbeelding beweegt. Derito heeft in deze gevallen een overeenkomst gesloten voor het gebruiksrecht op haar site.