Glasnorm (NBN S23-002)

Glasnorm (NBN S23-002)

Deze Belgische glasnorm heeft niets te maken met isolatie of inbraakpreventie. Het gaat hier meer specifiek over de veiligheid van personen.

In de huidige architectuur wordt steeds vaker gebruik gemaakt van grote glaspartijen, uitgerust met kamerhoog buitenschrijnwerk. Deze elementen worden gekenmerkt door het feit dat bij hun ontwerp rekening moet gehouden worden met de veiligheid van personen.

Om de veiligheid van personen te waarborgen in aanwezigheid van buitenschrijnwerk, dient men niet alleen rekening te houden met het risico op vallen (d.w.z. door het raam vallen of struikelen) indien het schrijnwerk dienstdoet als borstwering, maar ook met het risico op verwondingen, bijvoorbeeld door contact met grote glasscherven.

Concreet betekent dit dat bepaalde ramen en deuren dienen voorzien te worden van veiligheidsglas (gelaagd glas of gehard glas).

Vele bouwheren en ontwerpers zijn zich niet bewust van hun aansprakelijkheid indien deze norm niet wordt gevolgd.

Voor een goed begrip: de glasnorm NBN S 23-002 is een norm en wordt dus niet wettelijk afgedwongen.
De norm schrijft de code van de goede praktijk voor. Het komt er dus op neer dat wanneer de norm niet is nageleefd, en er gebeurt een ongeluk, de betrokkenen (voorschrijver, plaatser, opdrachtgever) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgschade.

Het is dus belangrijk om de norm na te leven.

Tijdens het verkoopgesprek in onze toonzaal wordt elke klant hierover deskundig geïnformeerd. Indien de klant deze norm toch niet wenst te volgen (want veiligheidsglas is duurder), kan Derito niet aansprakelijk geacht worden in geval van een ongeval.