Isolatieglas

Isolatieglas

Een raam bestaat voor ongeveer 80% uit glas. Maar hoogrendementsglas of isolatieglas is soms een vaag begrip. De mate waarin glas isoleert wordt bepaald door de Ug-waarde. Dit is de warmtegeleidingscoëfficiënt. Het is dus van belang deze thermische geleidbaarheid zo laag mogelijk te houden. Men kan pas van hoogrendementsglas spreken van zodra de Ug-waarde niet hoger uitkomt dan 1,1 W/m²K.

Verwar deze coëfficiënt echter niet met de Uf-waarde (thermische geleiding van de profielen/frame) of de Uw-waarde (thermische geleiding van profielen + glas/window).